Retningslinjer for TV overvågning

Nedenstående regler gælder for Køretekniskanlæg Nørresundby, Lufthavnsvej 32, 9400 Nørresundby.

Formål

TV-overvågning er et led i Køretekniskanlæg Nørresundbys og AMU Nordjyllands indsats for at forebygge og opklare kriminalitet, såsom tyveri, hærværk, vold og andre strafbare handlinger, samt skabe tryghed for personalet.

Retsgrundlag

Retningslinjerne er oprettet i overensstemmelse med tv-overvågningsloven, persondataloven, straffeloven, forvaltningsloven samt almindelige forvaltningsretlige principper. Herudover følger Køretekniskanlæg Nørresundby Datatilsynets anbefalinger.

Skiltning ved adgangsveje informerer alle, der opholder sig på AMU Nordjyllands arealer, om tv-overvågningen. Derudover kan retningslinjer for TV-overvågning tilgås på www.kta9400.dk.

Hvor forefindes tv-overvågning?

Tv-overvågning forefindes indendørs og udendørs. Der vil være skiltet i områder, hvor der foregår tv-overvågning.

Kameraer på Køretekniskanlæg Nørresundbys arealer er stationære og optager kun billeder. Det vil sige, at der ikke optages lyd. Der optages kun, når der forekommer bevægelse.

Adgang til og anvendelse af lagret materiale

Der er begrænset adgang til optagelserne. Afdelingslederen har adgang til gennemsyn af tv-overvågningen, mens andre ansatte kun kan se livestream i forbindelse med arbejde såsom rydning af sne. Gennemsyn af det lagrede materiale foretages alene, hvis der er mistanke om kriminalitet. Optagelserne fra tv-overvågningen kan kun ses fra det administrative net, men materialet kan blive videregivet til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Materiale gemmes i max. 30 dage, hvorefter det automatisk overskrives af nye optagelser, medmindre der er mistanke om kriminalitet. Optagelserne gemmes på interne servere. Materialet er sikret med login og adgangskode.

Hvis data skal gemmes i mere end 30 dage, eksempelvis i forbindelse med en konkret henvendelse, skal personer, der optræder på videooptagelserne, underrettes. En kopi af data vil i udgangspunktet være tilgængelig for den eller de registrerede personer, med mindre politi eller domstol forhindrer dette af hensyn til efterforskning eller sagsbehandling i en straffesag. Dette medfører også, at såfremt der verserer en sag hos politi eller domstole, hvor videooptagelserne har relevans, så skal disse forespørges inden udlevering af data.

Procedure for gennemgang af optagelser

Gennemgang sker kun under omstændigheder, hvor der enten er konstateret eller mistanke for kriminalitet. Derefter påbegyndes følgende procedure:

  1. Afdelingsleder kontaktes ved konkret mistanke eller hændelse med grundige oplysninger, inklusiv lokalitet, formodet tidsrum og information om hændelsen.
  2. Belastende materiale sikres af afdelingschefen.
  3. Afdelingschefen tager sig af den videre behandling af sagen.
  4. Materialet videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed i forbindelse med evt. anmeldelse.

Ansvar

Direktøren har ansvar for at sikre, at de overordnede rammer for tv-overvågning overholdes.

Den daglige drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer er afdelingslederens ansvar.

Afdelingslederen har ansvaret for, at retningslinjerne for tv-overvågning overholdes ved gennemsyn af materiale. Derudover har han også ansvaret for ændringer i placering og antal af videokameraer.

Ansatte har ansvaret for at rette henvendelse til afdelingslederen, når der ønskes gennemsyn af optagelser grundet en konkret mistanke om kriminalitet. Alle medarbejdere er forpligtiget til at kontakte chef/leder for området ved konkret mistanke om kriminalitet.

Drift og vedligeholdelse

Chef eller leder kan fremsende forslag til ændringer af nuværende sikring. Afdelingsleder foretager periodisk funktionsafprøvning og kontrol af samtlige kameraer. Ved konstatering af manglende funktionalitet gennemses optagelsen rutinemæssigt.

Ved formodet bevidst begrænsning af anlæggets funktion, tager afdelingsleder kontakt til IT-afdelingen.

Konstateres et kamera ude af drift, afløses problemet af afdelingsleder eller IT-afdelingen.

Ved fravær

Ved afdelingslederens fravær ligger ansvaret hos IT-afdelingen.

Senest revideret februar 2018