Finn Holst er ny driftskoordinator her på Køreteknisk anlæg

9. juni 2020

Hermed overdrager Mogens Davidsen nøglerne til Finn, der har lovet ham at han selvfølgelig passer godt på anlægget!
 
Finn har arbejdet som virksomhedskonsulent for AMU Nordjylland de sidste 6 ½ år og han vil fortsat virke som konsulent ved siden af jobbet på Køreteknisk Anlæg.
 
Finn kan kontaktes på telefon 9633 2345 og mail fho@amunordjylland.dk.