Priser

Priser gældende fra 1. januar 2018, Køreteknisk Anlæg Nørresundby

Alle nedenstående priser er pr. kursist/elev og + moms

Køreteknisk Anlæg Nørresundby stiller biler til rådighed.
Kunderne sørger for kørelærer /instruktør.

Kørekortkategori B / Taxa – erhverv
Køreteknik: Kr. 800,-

Kørekortkategori C: Lastbil
Køreteknik: Kr. 1.150,-

Kørekortkategori C/E: Påhængsvogn / Sættevogn
Køreteknik: Kr. 1.400,-

Kørekortkategori D: Bus
Køreteknik: Kr. 1.300,-

EU- efteruddannelser samme priser
– dog blandet hold C – C/E: Kr. 1.250,-

Køreteknik over 3500 kg.
(egne last/varebiler) - kr. 900,-

Militærkøretøjer
Piranha og andre store køretøjer: Kr. 1.100,-
Kursistpriser er for 4 timers kursus

Køreteknik kat. B.
Efteruddannelse - 3 timer: Kr. 800,- + evt. instruktør

Køreteknik
Efteruddannelse - 3 timer, egen bil: Kr. 600,- min. 10 pers. + evt. instruktør

Dagskurser f. eks. Politi – militær (egne køretøjer)
Kl. 8.00 – 16.00. Max. 10 køretøjer/personer pr. hold: Kr. 18.000,- 

Manøvre lastbil
2 - 3 timer pr. elev: Kr. 350,-

Manøvre Vogntog/Busser
2 - 4 timer pr. elev: Kr. 500,-

I tilfælde af aflysning
Evt. aflysning af hele hold mindre end 14 dage faktureres med 50 % af det bestilte.

Evt. aflysning af hele hold mindre end 7 dage faktureres med 75 % af det bestilte.

Aflysning senere end 24 timer betales 100% af det bestilte.

 

 

 

 

De nedenstående priser på kategori A + B er pr. elev og incl. moms.
Bemærk: Priserne er med udgangspunkt i, at kunderne sørger for kørelæreinstruktør.

Kørekortkategori A: Motorcykel
Kravlegård/ Manøvre:  625,-
Køreteknik:  825,-
Køreprøver MC:  600,-

Kørekortkategori B: Personbil
Kravlegård/ Manøvre:  625,-
Køreteknik:  825,-

De nedenstående priser på kategori C + C/E + D er pr. elev og ekskl. moms.

Kørekortkategori C: Lastbil
Køreteknik:  1.100,-
Køreteknik over 3500kg. (egne biler):  900,-

Kørekortkategori C/E: Påhængsvogn
Køreteknik:  1.300,-

Kørekortkategori D: Bus
Køreteknik:  1.200,-