Køretøjer

Vores køretøjer:
• 8 stk. 12 m busser
• 3 stk 15 m 3-akslede busser
• 7 lastbilvogntog (3 trækker/trailer og 4 med påhængsvogn)
• 9 lastbiler heraf er 3 helt nye DAF LF 230
• 12 antal personbiler


Lastbiler 

Lastbiler på KTA

Vogntog

Vogntog

Busser

Busser på KTA

Personbiler
Vi har 12 personbiler.
Der er naturligvis også mulighed for at bruge egen bil til et køreteknisk kursus. 

Personbiler